یا رب از زهر جفا سوخته پا تا به سرم

دکمه بازگشت به بالا