هتاکی به پیامبر

جوانان فرانسه! (انگلیسی)
میلاد پیامبر (ص)

جوانان فرانسه! (انگلیسی)

پیام رهبر انقلاب اسلامی خطاب به جوانان فرانسوی در پی اهانت رئیس جمهور فرانسه به پیامبر اکرم صلی الله علیه…
جوانان فرانسه! (فارسی)
میلاد پیامبر (ص)

جوانان فرانسه! (فارسی)

پیام رهبر انقلاب اسلامی خطاب به جوانان فرانسوی در پی اهانت رئیس جمهور فرانسه به پیامبر اکرم صلی الله علیه…
جوانان فرانسه! (فرانسوی)
میلاد پیامبر (ص)

جوانان فرانسه! (فرانسوی)

پیام رهبر انقلاب اسلامی خطاب به جوانان فرانسوی در پی اهانت رئیس جمهور فرانسه به پیامبر اکرم صلی الله علیه…
جوانان فرانسه! (اردو)
میلاد پیامبر (ص)

جوانان فرانسه! (اردو)

پیام رهبر انقلاب اسلامی خطاب به جوانان فرانسوی در پی اهانت رئیس جمهور فرانسه به پیامبر اکرم صلی الله علیه…
دکمه بازگشت به بالا