صوت

سرود فلسطین
روز قدس

سرود فلسطین

خواننده گروه كر شیوه اجرا اركستر فرم سرود تنظیم كننده علی بیگلری پور باكلام/بی كلام باکلام نام اركستر ارکستر مجلسی…
دکمه بازگشت به بالا