ماه: دی 1399

مرد میدان | مدیریت جهادی
مکتب حاج قاسم

مرد میدان | مدیریت جهادی

پوستر سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی.
مرد میدان | باید امامت کرد
مکتب حاج قاسم

مرد میدان | باید امامت کرد

پوستر سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی.
مرد میدان | یا زهرا (س)
مکتب حاج قاسم

مرد میدان | یا زهرا (س)

پوستر سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی.
هماره در میدان | عربی
مکتب حاج قاسم

هماره در میدان | عربی

پوستر سالگرد شهادت ابومهدی المهندس
هماره در میدان | فارسی
مکتب حاج قاسم

هماره در میدان | فارسی

پوستر سالگرد شهادت ابومهدی المهندس
مرد میدان | عاقبت بخیری
مکتب حاج قاسم

مرد میدان | عاقبت بخیری

پوستر سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی.
مرد میدان | روزها می گذرد
مکتب حاج قاسم

مرد میدان | روزها می گذرد

پوستر سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی.
مرد میدان | وظیفه ما
مکتب حاج قاسم

مرد میدان | وظیفه ما

پوستر سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی.
قهرمان امت
مکتب حاج قاسم

قهرمان امت

پوستر سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی.
مرد میدان مقاومت 8
مکتب حاج قاسم

مرد میدان مقاومت 8

پوستر سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی.
دکمه بازگشت به بالا