پیاده تا بهشت

نرم افزار پیاده تا بهشت
اپلیکیشنی است که مخصوص زائرین اربعین امام حسین (ع) ساخته شده و شامل کار هایی است که زائرین باید قبل و در طول سفر انجام دهند است.
بخش های این نرم افزار :
– قبل از شروع سفر
– سفر
– پرهیز از بریز و بپاش
– پیاده رفتن
– دستگیری و کمک
– زبان و کلام و گفتار زائرین
– همسفران
– رفتار و کردار در طول سفر
– حرم مطهر
همچنین این نرم افزار دارای راهنمای سفر ، بلد راه و آزموده های بدرد بخور نیز هست که قطعا باعث کمک به هر فردی که می خواهد پیاده روی اربعین را برای اولین بار تجربه یا درباره آن بیشتر بداند ، نیز است .
منابع:
۱- مفاتیح الجنان
۲- سایت khamenei.ir