سبک ولایتمداری

اپلیکیشن سبک ولایتمداری نرم افزاری بسیار جذاب است که می تواند به مخاطبان خود اطلاعاتی در مورد غدیریان ولایت مدار به ما بدهد.
بخش های این نرم افزار شامل :
– ابوذر غفاری
– سلمان فارسی
– عمار یاسر
– مقداد بن اسود
– سلیم بن قیس
– مالک اشتر
– میثم تمار
می باشد. همچنین این نرم افزار هاوی داستان هایی درباره مسیر حرکت کاروان غدیر ، خطبه غدیر خم ، وقایع غدیر ، غدیر در قرآن و کلام اهل بیت می باشد.

منابع:

۱- غدیر در قرآن-قرآن در غدیر
نویسنده : محمد باقر انصاری

۲-نگرشی بر غدیر خم

نویسنده : عبدالصالح انتصاری