حضرت مادر

فاطمه زهرا سلام الله علیها کلمه الله پر مضمون و مانند یک دریای ژرف و عمیق است.

هرچه فکرانسان، ذوق انسان، طبع ظریف صاحبان طبع در این زمینه کنکاش بیشتری کند، تدبر و تامل بیشتری کن، گوهر بیشتری به دست خواهد آورد.

در این نرم افزار که از قسمت های زیر تشکیل شده است، به معرفی این شخصیت والا پرداخته می شود:

تسبیحات حضرت زهرا سلام لله علیها

مباهله، وقتی دعا کردم شما آمین بگویید

میخ: کاش خانه ها اصلا در نداشت

انتظار: خنده ای که دیگر تکرار نشد

سفر: یکی باید علی را خبر کند

به همراه تصویرسازی و صوت و متن مرتبط با هر یک از قسمت ها

همچنین در قسمت های دیگر زیارت نامه ایشان، سبک زندگی و وقایع مهم زندگی این شخصیت والا آورده شده است.