حریم من

اپلیکیشن حریم من نرم افزاری مختص به بانوان
این نرم افزار به طور ویژه به مسئله حجاب و موضوعات پیرامون آن می پردازد.
بخش های این نرم افزار متشکل از موارد زیر است.
– بازار
– تابستان
– دانشگاه
– استخدام
– محل کار
– تفریح
– جشن
در این نرم افزار سعی شده حجاب به طور کامل در بخش های مختلف زندگی یک خانم بررسی شود.
همچنین در این برنامه بخشی طراحی شده تا افراد علت حجاب نامناسب خود را بیان و از مشاورین راهنمایی بگیرند ، وحتی می توانند داستان با حجاب شدن خود را به این برنامه ارسال کنند.